Holy Cross Church.jpg

Holy Cross Church.jpg

31 Jan 1975 - John Carberry.jpg

31 Jan 1975 - John Carberry.jpg

19th January 2001 - Margaret McGurnaghan

19th January 2001 - Margaret McGurnaghan

17 Jan 1985 - Catherine Wray.jpg

17 Jan 1985 - Catherine Wray.jpg

16th January 2000, Susan McComish

16th January 2000, Susan McComish

14 Jan 1993 - Rose McDermott.jpg

14 Jan 1993 - Rose McDermott.jpg

11th January 2001 - Jane McAteer (nee Toal).jpg

11th January 2001 - Jane McAteer (nee Toal).jpg

10th January 2012 - John Cahoon

10th January 2012 - John Cahoon

9th January 2014, Gary Whelan

9th January 2014, Gary Whelan

7th January 1981 - Eileen Skillen, 32 Duneden Park

7th January 1981 - Eileen Skillen, 32 Duneden Park

6th January 1960 Thomas McAuley

6th January 1960 Thomas McAuley

5th January - Letitia Bannon

5th January - Letitia Bannon

4th January 1987 - Patrick Gillan .jpg

4th January 1987 - Patrick Gillan .jpg

4th January 1984, Richard Crawford

4th January 1984, Richard Crawford

3rd January Josephine

3rd January Josephine

1st January 2009 - Patrick McAteer

1st January 2009 - Patrick McAteer

8th January 2016 Philip Gearon age 64

8th January 2016 Philip Gearon age 64

5th January 1979, Lawrence Montgomery

5th January 1979, Lawrence Montgomery