2nd December - Sally Murphy.jpg

2nd December - Sally Murphy.jpg

3rd Dec 2002 - Seanie Brown.jpg

3rd Dec 2002 - Seanie Brown.jpg

8th December 1981 - Frank Logan copy.jpg

8th December 1981 - Frank Logan copy.jpg

8th December 2013

8th December 2013

8th December Geraldine O'Kane

8th December Geraldine O'Kane

10th December 1989, Ellen Kennan

10th December 1989, Ellen Kennan

12th Dec 1963 - Patrick McAteer

12th Dec 1963 - Patrick McAteer

12th December - Sarah Mulgrew

12th December - Sarah Mulgrew

13th December 2014 - Anne-Marie Patterson

13th December 2014 - Anne-Marie Patterson

15 Dec 1999 - Gaberiel'le Crossen.jpg

15 Dec 1999 - Gaberiel'le Crossen.jpg

15 Dec 2001 - Margaret Dunham.jpg

15 Dec 2001 - Margaret Dunham.jpg

15th Dec 1985 - Catherine Lundy.jpg

15th Dec 1985 - Catherine Lundy.jpg

15th December 1999, Gabrielle Crossen and James Crossen, 6th March 1993

15th December 1999, Gabrielle Crossen and James Crossen, 6th March 1993

21st December - Gerald McDade.jpg

21st December - Gerald McDade.jpg

21st December 2005 - Lily Muldoon.jpg

21st December 2005 - Lily Muldoon.jpg

22nd December - Peter McDade.jpg

22nd December - Peter McDade.jpg

24 Dec 1996 - Margaret Egan.jpg

24 Dec 1996 - Margaret Egan.jpg

24th December 1967 - Joseph Burns

24th December 1967 - Joseph Burns

24th December 2008, Marian McAuley

24th December 2008, Marian McAuley

25th Dec 2010 - Maureen Kearney.

25th Dec 2010 - Maureen Kearney.